PRZEDSŁOWIE

Zmiana "Karnacji"

Dialog Międzykulturowy w społeczeństwie migracyjnym.

Przyszłość jest dzisiaj.

Jak reagujemy na niewodwracalne przemiany demograficzne?

Konflikt czy współpraca?

Portret częściowy / przeszłość, teraźniejszość, przyszłość?

Relacje Europa - świat i wkład jednostek w rozwój Europy na początku XXI wieku.

Jako długoletni mieszkańcy Berlina i podrózujący do krajów multietnicznych dostrzegamy przemiany w wizerunku szczególnie Berlina, ale też ogólnie Niemiec i innych części Europy. Owa zmiana karnacji” jest zdarzeniem, którego jesteśmy naocznymi świadkami i o którym czytamy, np. w dokumentach UE.


Przyzwyczajaniu się ludzi do nowej sytuacji społecznej zawsze towarzyszą bóle rodzenia” o różnym natężeniu i okresie trwania.

W Stanach Zjednoczonych proces tworzenia z wielokulturowego otoczenia wielokulturowego społeczeństwa stale wymaga obserwacji i starań. Jednakże przykład USA dostarcza wskazówek i móżna by rzec, dowodów na konieczność i możliwość utrzymania przy życiu różnych społeczeństw: poprzez zmianę ich oblicza w wyniku przekazywania przez starsze generacje pałeczki pracy i życia generacjom młodszym.


Zależy nam, by w konstruktywny sposób włączyć się w przygotowanie społeczności Berlina i innych europejskich społeczeństw do historycznej nieodwracalności zmian karnacji” Berlina, Niemiec, Rosji i Unii Europejskiej oraz wspieranie społeczeństwa europejskiego tak, by przyzwyczajanie się do owych przemian niosło ze sobą jak najmniej przemocy i bólu rodzenia”.


Projekt nasz zainspirowany jest niesamowitą energią byłego prezydenta Nelsona Mandeli oraz jego nadzwyczajnym wkładem w pokojową transformację społeczeństwa południowoafrykańskiego ze społeczeństwa jednorodnego w społeczeństwo różnorodne.


Zasada tejże transformacji jest tym co próbujemy zrozumieć, obieramy za wzór i chcemy wykorzystać w realizacji:

XXIII. Black International Cinema Berlin/Germany, Warsaw/Poland & USA 2008.

Mottoes:
"I may not make it if I try, but I damn sure won't if I don't..." - Oscar Brown Jr.
"Mankind will either find a way or make one." - C.P. Snow
"Whatever you do..., be cool!" - Joseph Louis Turner
"Yes, I can...!" - Sammy Davis Jr.
"Yes, We can...!" - Barack Obama

Fountainhead® Tanz Theatre/Black International Cinema Berlin/
THE COLLEGIUM - Forum & Television Program Berlin/Cultural Zephyr e.V.
3. April 2008

FOR INFORMATION
Fountainhead® Tanz Theatre
Black International Cinema Berlin
The Collegium - Forum & Television Program Berlin
Cultural Zephyr e.V.
Tempelhofer Damm 52
12101 Berlin/Germany
Tel.: 0049(0)30 - 7821621 / 75460946
Fax: 0049(0)30 - 7863466
e-mail: bicdance@aol.com

http://www.fountainhead-tanz-theatre.de
http://www.black-international-cinema.com
http://www.black-international-cinema.com/BIC08/html/bic_08.htm